Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunturi de achizitie

    Primaria  Malu cu Flori, judetul Dambovita scoate la licitatie teren – 40 mp, teren din domeniul privat in vederea concesionarii, cu destinatie comerciala.   
    Licitatia va avea loc in ziua de 16.06.2008, ora 14,00.
    Informatii se pot obtine la sediul Primariei Malu cu Flori.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

    ROMANIA
    JUDETUL DAMBOVITA                                                                                 
    PRIMARIA MALU CU FLORI
    NR2860  /27.08.2007

                    ANUNTURI DE ACHIZITIE

    I. STUDIU DE FEZABILITATE MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SISTEM DE CANALIZARE MALU CU FLORI

    SECTIUNEA I

 • DENUMIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
  • CONSILIUL LOCAL MALU CU FLORI, Localitatea Malu cu Flori, str.Principala, nr. 139, judetul Dambovita
 • TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
  • Institutie Publica – administratie locala
 • AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  • Nu

    SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • DESCRIERE
  • DENUMIREA ATRIBUITA CONTRACTULUI DE AUTORITATEA CONTRACTANTA: „STUDIU DE FEZABILITATE MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SISTEM DE CANALIZARE MALU CU FLORI”
  • Tipul contractului: Servicii.
 • CLASIFICAREA CPV: 74131500-1 – Studiu de fezabilitate
 • VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI – 113.645 LEI

    SECTIUNEA III: PROCEDURA

 • Tipul procedurii: Cerere de oferta
 • Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v economic
 • Informatii administrative: Anunt  publicat pe S.E.A.P NR.53516

    SECTIUNEA IV: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 • Contract 2618
 • Denumirea: Studiu de fezabilitate Modernizare drumuri comunale si sistem de canalizare  Malu cu Flori.
 • Data atribuirii contractului 16/07/2007
 • Numarul de oferte primite 2
 • Numele si adresa operatorului: S.C. BLOMINFO – GEONET S.R.L, str. Plt.Ditescu Stan nr.1, Mun.Targoviste, judetul Dambovita, telefon 0245214725, fax 0245210852, e-mail office@blominfo.ro
 • INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI:
  • Valoarea totala finala a contractului 113.645
  • Moneda: Ron cu Tva
 • Contractul  ar putea subcontractat
  • Nu

    SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat:
  • Nu
 • Sursa de Finantare:
  • Buget propriu
 • Organismul competent pentru caile de atac:
  • Consiliul National de Solutionare a contestatiilor,
  • Adresa Postala: Str.Stavropoleus nr. 6, Sector 3,
  • Localitatea Bucuresti, cod postal 030084, Romania
 • Data publicarii anuntului de atribuire: 07.2007

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

    ROMANIA                                                                                         
    JUDETUL DAMBOVITA
    PRIMARIA MALU CU FLORI
    NR 3590/24.09.2007

                    ANUNTURI DE ACHIZITIE

    I. AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA GENERALA  MALU CU FLORI

    SECTIUNEA I

 • DENUMIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
  • CONSILIUL LOCAL MALU CU FLORI, Localitatea Malu cu Flori, str.Principala, nr.139, judetul Dambovita
 • TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
  • Institutie Publica – administratie locala
 • AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  • Nu

    SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • DESCRIERE
  • DENUMIREA ATRIBUITA CONTRACTULUI DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
 • AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA GENERALA  MALU CU FLORI
  • Tipul contractului: Lucrari
 • CLASIFICAREA CPV: 45212221-1
 • VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
  • 49625.99 LEI      

    SECTIUNEA III: PROCEDURA

 • Tipul procedurii: Cerere de oferta
 • Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
 • Informatii administrative: Anunt  publicat pe S.E.A.P NR.67041

    SECTIUNEA IV:ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 • Contract nr. 3119
 • Denumirea: Amenajare teren de sport Scoala Generala Malu cu Flori, comuna Malu cu Flori
 • Data atribuirii contractului 23/08/2007
 • Numarul de oferte primite 3
 • Numele si adresa operatorului: S.C. ELANDRA PROD COM S.R.L, str. B-dul Unirii,Bl 64, Ap18, Mun.Targoviste, judetul Dambovita, telefon 0245212379, fax 0245212379,
 • INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
  • Valoarea totala finala a contractului 49625.99
  • Moneda: Ron cu Tva
 • Contractul ar putea subcontractat
  • Nu

    SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Contractul de fata este legat de un proiect/program fnantat:
  • Nu
 • Sursa de finantare:
  • Buget propriu
 • Organismul competent pentru caile de atac:
  • Consiliul National de Solutionare a contestatiilor
  • Adresa Postala: Str.Stavropoleus nr.6, Sector 3,
  • Localitatea Bucuresti, cod postal 030084, Romania
 • Data publicarii: 24.09.2007

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

    ROMANIA
    JUDETUL
    DAMBOVITA
    PRIMARIA MALU CU FLORI
    NR 4137/12.11.2007

    I. Servicii – proiectare „Reparatie pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosani Faza PT+DE+DL+DAV

    SECTIUNEA I

 • DENUMIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
  • CONSILIUL LOCAL MALU CU FLORI, Localitatea Malu cu Flori, str.Principala, nr.139, judetul Dambovita
 • TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
  • Institutie Publica – administratie locala
 • AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  • Nu

    SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • DESCRIERE
  • DENUMIREA ATRIBUITA CONTRACTULUI DE AUTORITATEA CONTRACTANTA: „Servicii – proiectare Reparatie pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosani Faza PT+DE+DL+DAV
  • Tipul contractului:Servicii
 • CLASIFICAREA CPV: 74225000-2
 • VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI: 60.000 lei fara TVA      

    SECTIUNEA III: PROCEDURA

 • Tipul procedurii: Cerere de oferta
 • Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
 • Informatii administrative: Anunt  publicat pe S.E.A.P NR.83842

    SECTIUNEA IV: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 • Contract nr.
 • Denumirea: Servicii – proiectare „Reparatie pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosani Faza PT+DE+DL+DA
 • Data atribuirii contractului 16/10/2007
 • Numarul  de oferte primite: 1
 • Numele si adresa operatorului: S.C. Timagus Confex
 • INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
  • Valoarea totala finala a contractului 60.000 lei
  • Moneda: Ron fara Tva
 • Contractul ar putea subcontractat
  • Nu

    SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat:
  • Nu
 • Sursa de finantare:
  • fonduri guvernamentale –  HG 1250/2007
 • Organismul competent pentru caile de atac:
  • Consiliul National de Solutionare a contestatiilor
  • Adresa Postala: Str.Stavropoleus nr.6, Sector 3,
  • Localitatea Bucuresti, cod postal 030084, Romania
 • Data publicarii: 12.11.2007

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

    ROMANIA
    JUDETUL DAMBOVITA
    PRIMARIA MALU CU FLORI
    NR115/14.01.2008

    I.Servicii – Studiu de fezabilitate „Combaterea Eroziunii Solului in B.H. Dambovita – Subbazinul Valea Larga”

    SECTIUNEA I

 • DENUMIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA:
  • CONSILIUL LOCAL MALU CU FLORI, Localitatea Malu cu Flori, str.Principala, nr.139, judetul Dambovita
 • TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
  • Institutie Publica – administratie locala
 • AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  • Nu

    SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • DESCRIERE
  • DENUMIREA ATRIBUITA CONTRACTULUI DE AUTORITATEA CONTRACTANTA „Servicii – Studiu de fezabilitate Combaterea Eroziunii Solului in B.H. Dambovita – Subbazinul Valea Larga comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”
  • Tipul contractului: Servicii
 • CLASIFICAREA CPV: 074131500-1
 • VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI: 152.768 lei  cu  TVA

    SECTIUNEA III: PROCEDURA

 • Tipul procedurii: Cerere de oferta
 • Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa  d.p.d.v. tehnico-economica
 • Informatii administrative: Anunt  publicat pe S.E.A.P NR. 99866

    SECTIUNEA IV: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 • Contract nr.
 • Denumirea: Servicii: Studiu de fezabilitate „Combaterea Eroziunii Solului in B.H.  Dambovita – Subbazinul Valea Larga, comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”
 • Data atribuirii contractului 10/12/2007
 • Numarul de oferte primite 1
 • Numele si adresa operatorului: S.C. Romstar Proif S.R.L
 • INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
  • Valoarea totala finala a contractului 152.768 lei
  • Moneda: RON cu TVA
 • Contractul ar putea subcontractat
  • Nu

    SECTIUNEA V INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat:
  • DA
 • Sursa de finantare:
  • Programul Phare 2005/017-553.04.01
 • Organismul competent pentru caile de atac:
 • Consiliul National  de Solutionare a contestatiilor
  • Adresa Postala: Str.Stavropoleus nr.6, Sector 3,
  • Localitatea Bucuresti, cod postal 030084, Romania
 • Data publicarii: 14.01.2008

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

    ROMANIA
    JUDETUL DAMBOVITA
    PRIMARIA MALU CU FLORI
    NR 116/14.01.2008      

    I. Lucrarii – Reabilitare – „Executie Pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosanii comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”

    SECTIUNEA I

 • DENUMIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA:
  • CONSILIUL LOCAL MALU CU FLORI, Localitatea Malu cu Flori, str. Principala, nr.139, judetul Dambovita
 • TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
  • Institutie Publica – administratie locala
 • AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  • Nu

    SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • DESCRIERE
  • DENUMIREA ATRIBUITA CONTRACTULUI DE AUTORITATEA CONTRACTANTA: Lucrarii – Reabilitare „Executie Pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosanii comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”
 • Tipul contractului
  • Lucrari
 • CLASIFICAREA CPV: 45221119-9
 • VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI: 999277.62 lei fara TVA

    SECTIUNEA III: PROCEDURA

 • Tipul procedurii: Cerere de oferta
 • Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa  d.p.d.v. tehnico-economica
 • Informatii administrative: Anunt  publicat pe S.E.A.P NR. 108462

    SECTIUNEA IV: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 • Contract nr.4655 Denumirea: Lucrarii – Reabilitare – „Executie Pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosanii, comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”
 • Data atribuirii contractului 21/12/2007
 • Numarul de oferte primite 1
 • Numele si adresa operatorului: SC RATELEM CLUB SRL
 • INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
  • Valoarea  totala finala a contractului 999277.62 lei
  • Moneda: Ron fara Tva
 • Contractul ar putea fi subcontractat
  • Nu

    SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat:
  • DA
 • Sursa de finantare:
  • Fonduri guvernamentale H.G 1250/2007
 • Organismul competent pentru caile de atac:
  • Consiliul  National  de Solutionare a contestatiilor
  • Adresa Postala: Str. Stavropoleus nr. 6, Sector 3,
  • Localitatea Bucuresti,  cod postal 030084, Romania
 • Data publicarii: 14.01.2008

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)