Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA GENERALA MALU CU FLORI

 I. AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA GENERALA  MALU CU FLORI

    SECTIUNEA I

 • DENUMIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
  • CONSILIUL LOCAL MALU CU FLORI, Localitatea Malu cu Flori, str.Principala, nr.139, judetul Dambovita
 • TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
  • Institutie Publica – administratie locala
 • AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  • Nu

    SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • DESCRIERE
  • DENUMIREA ATRIBUITA CONTRACTULUI DE AUTORITATEA CONTRACTANTA
 • AMENAJARE TEREN DE SPORT SCOALA GENERALA  MALU CU FLORI
  • Tipul contractului: Lucrari
 • CLASIFICAREA CPV: 45212221-1
 • VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI
  • 49625.99 LEI      

SECTIUNEA III: PROCEDURA

 • Tipul procedurii: Cerere de oferta
 • Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
 • Informatii administrative: Anunt  publicat pe S.E.A.P NR.67041

 SECTIUNEA IV:ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 • Contract nr. 3119
 • Denumirea: Amenajare teren de sport Scoala Generala Malu cu Flori, comuna Malu cu Flori
 • Data atribuirii contractului 23/08/2007
 • Numarul de oferte primite 3
 • Numele si adresa operatorului: S.C. ELANDRA PROD COM S.R.L, str. B-dul Unirii,Bl 64, Ap18, Mun.Targoviste, judetul Dambovita, telefon 0245212379, fax 0245212379,
 • INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
  • Valoarea totala finala a contractului 49625.99
  • Moneda: Ron cu Tva
 • Contractul ar putea subcontractat
  • Nu

 SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Contractul de fata este legat de un proiect/program fnantat:
  • Nu
 • Sursa de finantare:
  • Buget propriu
 • Organismul competent pentru caile de atac:
  • Consiliul National de Solutionare a contestatiilor
  • Adresa Postala: Str.Stavropoleus nr.6, Sector 3,
  • Localitatea Bucuresti, cod postal 030084, Romania
 • Data publicarii: 24.09.2007