Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Lucrarii – Reabilitare – „Executie Pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosanii comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”

 I. Lucrarii – Reabilitare – „Executie Pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosanii comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”

    SECTIUNEA I

 • DENUMIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA:
  • CONSILIUL LOCAL MALU CU FLORI, Localitatea Malu cu Flori, str. Principala, nr.139, judetul Dambovita
 • TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
  • Institutie Publica – administratie locala
 • AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  • Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • DESCRIERE
  • DENUMIREA ATRIBUITA CONTRACTULUI DE AUTORITATEA CONTRACTANTA: Lucrarii – Reabilitare „Executie Pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosanii comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”
 • Tipul contractului
  • Lucrari
 • CLASIFICAREA CPV: 45221119-9
 • VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI: 999277.62 lei fara TVA

SECTIUNEA III: PROCEDURA

 • Tipul procedurii: Cerere de oferta
 • Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa  d.p.d.v. tehnico-economica
 • Informatii administrative: Anunt  publicat pe S.E.A.P NR. 108462

SECTIUNEA IV: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 • Contract nr.4655 Denumirea: Lucrarii – Reabilitare – „Executie Pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosanii, comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”
 • Data atribuirii contractului 21/12/2007
 • Numarul de oferte primite 1
 • Numele si adresa operatorului: SC RATELEM CLUB SRL
 • INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
  • Valoarea  totala finala a contractului 999277.62 lei
  • Moneda: Ron fara Tva
 • Contractul ar putea fi subcontractat
  • Nu

  SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat:
  • DA
 • Sursa de finantare:
  • Fonduri guvernamentale H.G 1250/2007
 • Organismul competent pentru caile de atac:
  • Consiliul  National  de Solutionare a contestatiilor
  • Adresa Postala: Str. Stavropoleus nr. 6, Sector 3,
  • Localitatea Bucuresti,  cod postal 030084, Romania
 • Data publicarii: 14.01.2008