Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Servicii – proiectare „Reparatie pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosani Faza PT+DE+DL+DAV

I. Servicii – proiectare „Reparatie pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosani Faza PT+DE+DL+DAV

SECTIUNEA I

 • DENUMIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
  • CONSILIUL LOCAL MALU CU FLORI, Localitatea Malu cu Flori, str.Principala, nr.139, judetul Dambovita
 • TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
  • Institutie Publica – administratie locala
 • AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  • Nu

 SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • DESCRIERE
  • DENUMIREA ATRIBUITA CONTRACTULUI DE AUTORITATEA CONTRACTANTA: „Servicii – proiectare Reparatie pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosani Faza PT+DE+DL+DAV
  • Tipul contractului:Servicii
 • CLASIFICAREA CPV: 74225000-2
 • VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI: 60.000 lei fara TVA      

SECTIUNEA III: PROCEDURA

 • Tipul procedurii: Cerere de oferta
 • Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut
 • Informatii administrative: Anunt  publicat pe S.E.A.P NR.83842

SECTIUNEA IV: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 • Contract nr.
 • Denumirea: Servicii – proiectare „Reparatie pod pe DC 125 Valea Larga – Miclosanii Mici Km 0+260 peste Valea Larga la Miclosani Faza PT+DE+DL+DA
 • Data atribuirii contractului 16/10/2007
 • Numarul  de oferte primite: 1
 • Numele si adresa operatorului: S.C. Timagus Confex
 • INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
  • Valoarea totala finala a contractului 60.000 lei
  • Moneda: Ron fara Tva
 • Contractul ar putea subcontractat
  • Nu

 SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat:
  • Nu
 • Sursa de finantare:
  • fonduri guvernamentale –  HG 1250/2007
 • Organismul competent pentru caile de atac:
  • Consiliul National de Solutionare a contestatiilor
  • Adresa Postala: Str.Stavropoleus nr.6, Sector 3,
  • Localitatea Bucuresti, cod postal 030084, Romania
 • Data publicarii: 12.11.2007