Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Servicii – Studiu de fezabilitate „Combaterea Eroziunii Solului in B.H. Dambovita – Subbazinul Valea Larga”

I.Servicii – Studiu de fezabilitate „Combaterea Eroziunii Solului in B.H. Dambovita – Subbazinul Valea Larga”

SECTIUNEA I

 • DENUMIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA:
  • CONSILIUL LOCAL MALU CU FLORI, Localitatea Malu cu Flori, str.Principala, nr.139, judetul Dambovita
 • TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
  • Institutie Publica – administratie locala
 • AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  • Nu

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • DESCRIERE
  • DENUMIREA ATRIBUITA CONTRACTULUI DE AUTORITATEA CONTRACTANTA „Servicii – Studiu de fezabilitate Combaterea Eroziunii Solului in B.H. Dambovita – Subbazinul Valea Larga comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”
  • Tipul contractului: Servicii
 • CLASIFICAREA CPV: 074131500-1
 • VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI: 152.768 lei  cu  TVA

SECTIUNEA III: PROCEDURA

 • Tipul procedurii: Cerere de oferta
 • Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa  d.p.d.v. tehnico-economica
 • Informatii administrative: Anunt  publicat pe S.E.A.P NR. 99866

 SECTIUNEA IV: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 • Contract nr.
 • Denumirea: Servicii: Studiu de fezabilitate „Combaterea Eroziunii Solului in B.H.  Dambovita – Subbazinul Valea Larga, comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita”
 • Data atribuirii contractului 10/12/2007
 • Numarul de oferte primite 1
 • Numele si adresa operatorului: S.C. Romstar Proif S.R.L
 • INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI
  • Valoarea totala finala a contractului 152.768 lei
  • Moneda: RON cu TVA
 • Contractul ar putea subcontractat
  • Nu

 SECTIUNEA V INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat:
  • DA
 • Sursa de finantare:
  • Programul Phare 2005/017-553.04.01
 • Organismul competent pentru caile de atac:
 • Consiliul National  de Solutionare a contestatiilor
  • Adresa Postala: Str.Stavropoleus nr.6, Sector 3,
  • Localitatea Bucuresti, cod postal 030084, Romania
 • Data publicarii: 14.01.2008