Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

STUDIU DE FEZABILITATE MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SISTEM DE CANALIZARE MALU CU FLORII. STUDIU DE FEZABILITATE MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SISTEM DE CANALIZARE MALU CU FLORI

    SECTIUNEA I

 • DENUMIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA
  • CONSILIUL LOCAL MALU CU FLORI, Localitatea Malu cu Flori, str.Principala, nr. 139, judetul Dambovita
 • TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
  • Institutie Publica – administratie locala
 • AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
  • Nu

    SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 • DESCRIERE
  • DENUMIREA ATRIBUITA CONTRACTULUI DE AUTORITATEA CONTRACTANTA: „STUDIU DE FEZABILITATE MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SISTEM DE CANALIZARE MALU CU FLORI”
  • Tipul contractului: Servicii.
 • CLASIFICAREA CPV: 74131500-1 – Studiu de fezabilitate
 • VALOAREA TOTALA FINALA A CONTRACTULUI – 113.645 LEI

    SECTIUNEA III: PROCEDURA

 • Tipul procedurii: Cerere de oferta
 • Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v economic
 • Informatii administrative: Anunt  publicat pe S.E.A.P NR.53516

    SECTIUNEA IV: ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 • Contract 2618
 • Denumirea: Studiu de fezabilitate Modernizare drumuri comunale si sistem de canalizare  Malu cu Flori.
 • Data atribuirii contractului 16/07/2007
 • Numarul de oferte primite 2
 • Numele si adresa operatorului: S.C. BLOMINFO – GEONET S.R.L, str. Plt.Ditescu Stan nr.1, Mun.Targoviste, judetul Dambovita, telefon 0245214725, fax 0245210852, e-mail office@blominfo.ro
 • INFORMATII PRIVIND VALOAREA CONTRACTULUI:
  • Valoarea totala finala a contractului 113.645
  • Moneda: Ron cu Tva
 • Contractul  ar putea subcontractat
  • Nu

    SECTIUNEA V: INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat:
  • Nu
 • Sursa de Finantare:
  • Buget propriu
 • Organismul competent pentru caile de atac:
  • Consiliul National de Solutionare a contestatiilor,
  • Adresa Postala: Str.Stavropoleus nr. 6, Sector 3,
  • Localitatea Bucuresti, cod postal 030084, Romania
 • Data publicarii anuntului de atribuire: 07.2007