Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Proiecte investitionale

OBIECTIVE DE INVESTITII REALIZATE, IN CURS DE REALIZARE SAU PROPUSE IN COMUNA MALU CU FLORI

  • FONDURI EUROPENE
 Nr. Crt.    Obiectiv investitional    Stadiu lucrare
    1.    Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Malu cu Flori  PNDR – Masura 125    S-a semnat contractul cu APDRP, urmeaza realizarea proiectului tehnic.
    2.    Infiintare centru de informare turistica in comuna Malu cu Flori pentru promovarea obiectivelor turistice din comunele Malu cu Flori, Candesti si Botesti – PNDR 2007-2013 Masura 313 „Incurajarea activitatilor turistice”       Urmeaza semnarea contractului de executie cu firma ce va fi desemnata castigatoare in urma procedurii de achizitie.
    3.    „Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 în comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita” PNDR – Masura 322, Submasura 322d    S-a semnat contractul  cu APDRP,urmeaza realizarea proiectului tehnic.

 

  • FONDURI GUVERNAMENTALE H.G. 577/1997 IN CURS DE EXECUTIE
 Nr. Crt.    Obiectiv investitional    Stadiu lucrare
    1.    Drumuri in comuna Malu cu Flori satul Miclosanii Mari (DC – Valea Larga-Miclosanii Mari)    In curs de desfasurare  • FONDURI GUVERNAMENTALE 10.000 KM
 Nr. Crt.    Obiectiv investitional    Stadiu lucrare
    1.    Modernizare drumuri comunale in comuna Malu cu Flori    Intocmit S.F. si depus

 

 

  • FONDURI OBTINUTE PRIN AGENTIA FONDULUI DE MEDIU
 Nr. Crt.    Obiectiv investitional    Stadiu lucrare
    1.    Inlocuire sau completare sisteme clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energia regenerabila la Scoala de Arte si Meserii sat Malu cu Flori si Gradinita sat Capu Coastei, comuna Malu cu Flori, Panouri Solare    Executat si dat in folosinta 31.01.2011
    2.    Lucrari de executie, Infiintare Sistem de canalizare si extindere retea de apa potabila in comuna Malu cu Flori, judetul Dambovita.    S-a semnat contractul cu Administratia Fondului de Mediu, urmeaza procedura de achizitie.

 

  •  BUGET LOCAL
 Nr. Crt.    Obiectivul investitional    Stadiu lucrare
    1.    Extindere sediu Primarie Comuna Malu cu Flori       Executat si dat in folosinta incepand cu 20.05.2012

 

 

OBIECTIVE DE INVESTITII REALIZATE IN COMUNA MALU CU FLORI