Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor, taxelor si tarifelor locale pentru anul 2022

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștința publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2022

Potrivit art 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ”Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice”.

În conformitate cu prevederile art 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 ”La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

  • pe site-ul Primăriei Malu cu Flori –https://malucuflori.ro/primaria/ -dezbateri publice.
  • la sediul Primăriei Malu cu Flori – str.Principala nr,139

Procedura de dezbatere publică: 30 zile lucrătoare, termen 23 decembrie.

Termen pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privin proiectul supus dezbaterii publice: 10 decembrie 2021.

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face:

  • prin email pe adresa: primaria.malu@yahoo.com
  • prin fax la nr. 0245/670.114
  • prin poștă pe adresa Primăriei Malu cu Flori, str.Principala nr.139
  • depuse la Compartimentul Secretariat, Relatii cu Publicul.

Materialele transmise vor purta mențiunea:

”Recomandare privind proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale pentru anul 2022”